Коник през зимата

Дивите коне в Източните Родопи

Свободно препускащи в природата