Мисия Статут „Див“

Ние, фондациите АРК Натура и „Приятели на родопските крави“ имаме амбицията и мисията конете коник (полски коник) в Родопите да получат легален статут на диви коне. Статут „Див“ означава, че националните и местните власти признават свободно живеещите коне коник за наистина диви животни. Това означава, че те не бива да им бъдат слагани ушни марки и да им се взимат годишни кръвни проби. Няма да имат и официални стопани. Ще живеят свободно в природата със същия статут, който имат елените, зайците сърните. Сега официалният им собственик трябва да ги наблюдава и контролира, макар да живеят диви в природата.

Защо в България?

През 2009 АРК Натура започна проекта „Новото тракийско злато“ съвместно с български национални и местни власти. Проектът, който приключи през 2014, работеше заедно с местните хора за възстановяването на природата, така че те виждал ползите от това. В рамките на проекта в природата бяха върнати коне коник (полски коник) край изоставеното село Сбор и при Бойник в района на „Студен кладенец“. Конете станаха част от природата на Източните Родопи.

Табуните коне живеят много добре в този район. Оцеляват в горещото и сухо лято, преживяват студ и дебели снегове, оцеляват и при вълчи атаки.

Но конете все още имат официален собственик, който е длъжен да им поставя ушни марки, да ги наблюдава и регистрира, да им взима кръвни проби и други. С всяка изминала година това става все по-трудно, защото като всички диви животните и тези коне стават все по-диви. Улавянето на конете е тежка работа, стресира ги, разбунва стадото. А всъщност няма нужда от това.

Имайки опита на АРК в Холандия, както и в други страни на Европа, работим конете, които свободно живеят в дивата природа, да получат статут „Див“.

Българските коне коник вече се доказаха като способни да оцелеят в дивата природа и като важен фактор за естествените процеси на природосъобразното пашуване. Те, заедно с други животни, поддържат мозаечния пейзаж на района, отваряйки място и пространство за цветя, растения, насекоми, птици, влечуги и други, създавайки им възможности за повече храна. Така те също опазват богатата природа на Родопите.

И накрая, но не на последно място, конете правят Източните Родопи един привлекателен район. Още от времето на проекта „Новото тракийско злато“ все повече хора от страната и чужбина започнаха да откриват този район. Появиха се къщи за гости, малки местни предприемачи започнаха да предлагат туризъм сред дивата природа. Местните хора са горди с тези коне, приемат ги безрезервно, разбират и оценяват ценността им в екологичен, но и в икономически аспект.

Мисията е възможна

Ние вярваме, че Статут „Див“ за свободно живеещите в Източните Родопи коне е мисия възможна. За да се случи, работим заедно с регионалните и общинските власти, местни хора и предприемачи, учени и природозащитници.

Вярваме, че споделяте нашия ентусиазъм и подкрепяте Статут „Див“.