коник, Новини, Новини, Публикации

Първите диви коне пристигнаха в България

Днес от Холандия пристигнаха първите 12 полски коника (диви коне), които ще бъдат реинтродуцирани за първи път в България – конкретно в района на Източните Родопи. Тази уникална реинтродукция е част от дейностите за възстановяване на дивата природа на българо-холандския проект за устойчиво развитие на Източните Родопи – „Новото тракийско злато” (НТЗ).  

Тарпаните ще живеят в района на с. Сбор, община Крумовград. През първата година на реинтродукцията те ще бъдат в оградено пространство, за да се приспособят към източно-родопската природа. След приспособяването им те ще бъдат пуснати на свобода.  Ролята на тарпаните в природата на Източните Родопи ще е същата като преди хиляди години – да пасат дивата растителност и да възстановяват естествените екосистеми. Дивите тарпани са  известни със своята устойчивост и приспособимост към суровите условия на полуотворените ландшафти.

Конете са възстановка на тарпана (Equus ferus ferus), известен като евразийски див кон, е изчезнал подвид на дивия кон.  В миналото той е бил разпространен от южна Франция и Испания до Централна Русия.  Има множество пещерни рисунки на тарпани от Франция, Испания и Скандинавия, както и остатъци от южна Русия, където скитите са одомашнили тарпана 3000 години пр. Хр. В България палеонтолозите също са намирали кости от тарпани, което е доказателство, че в миналото България е била обитавана от тях. Тарпанаът изчезва в природата между 1875 и 1890 година, когато последната кобила е била убита при опит да бъде хваната.  Последният тарпан в плен е умрял през 1909 година в руски зоопарк.  Не е известно кога хората са изтребили тарпана в България, тъй като костите му не се различават от костите на някои породи домашни коне.

От 1930 година насам са направени няколко опита да се възстанови тарпана, чрез селекция на домашни коне, в които в миналото са били кръстосвани с тарпани. Дивите коне, които ще бъдат реинтродуцирани в България, са известни като коник. Тази порода произлиза от полски проект за възстановяване на Ттрпана.  През 1936 година полския професор Тадеуш Фетулани е забелязал, че някои коне на фермери много наподобяват изчезналия тарпан. Той започва селекция с 35 такива коня, произлизащи от район, където преди столетие са били уловени последните диви тарпани, раздавани преди това на местните фермери. По- късно в някои страни – като Холандия, полския коник е бил успешно реинтродуциран.

Това са здрави коне с много добре развито социално поведение. Тяхната социална група (стадото) успешно се защитава от хищници като вълците. Те са спокойни, тихи и любопитни към хората. Общия брой на конете от този тип по света е около 4000, като половината от тях живеят в Холандия.  През 2010 год. 21 от тях бяха реинтродуцирани в Латвия. В предишни реинтродуции са правени в природата на Англия, Франция, Белгия и Германия.

Еколозите смятат, че възстановяването на древните тревопасни в природата подобрява функционирането на екосистемите.  В същото време дейностите за възстановяване на дивата природа на НТЗ вървят ръка за ръка с дейностите за развитие на екотуризма.  Свободно пасящите коне са много редки в Европа, а в България ще могат да се видят само тук.  Комбинацията от красиви ландшафти, богато биоразнообразие и диви коне тарпани е важен фактор за развитието на екотуризма в Източните Родопи. Екотуризмът ще помогне да се запазят Източните Родопи като проспериращо и привлекателно место за живот на местните хора.