КОНИК

Конете Коник (equus caballos), които живеят на свобода в Източните Родопи, са възстановка на тарпана (Equus ferus ferus), известен като евразийски див кон – изчезнал подвид на дивия кон. В миналото е бил разпространен от южна Франция и Испания до Централна Русия. Има множество пещерни рисунки на тарпани от Франция, Испания и Скандинавия, както и в южна Русия. В България палеонтолозите също са намирали кости от тарпани, което е доказателство, че в миналото България е била обитавана от тях.

Тарпанът изчезва в дивата природа между 1875 и 1890 година, когато последната кобила е била убита при опит да бъде хваната. Последният тарпан в плен е умрял през 1909 година в руски зоопарк. Не е известно кога хората са изтребили тарпана в България, тъй като костите му не се различават от костите на някои породи домашни коне.

От 1930 година насам са направени няколко опита да се възстанови тарпана чрез селекция на домашни коне, в които в миналото са били кръстосвани с тарпани.

Породата, реинтродуцирана в България Коник произлиза от полски проект за възстановяване на подобни на тарпана коне. Известни са като коник, което на полски означава малък кон. През 1936 година полския професор Тадеуш Фетулани е забелязал, че някои коне на фермери много наподобяват изчезналия тарпан. Той започва селекция с 35 такива коня, произлизащи от район, където преди столетие са били уловени последните диви тарпани. По-късно в някои страни като Холандия, полският коник е бил успешно реинтродуциран.
Това са здрави коне с много добре развито социално поведение. Тяхната социална група (стадото) успешно се защитава от хищници като вълците. Те са спокойни, тихи и любопитни към хората. Общия брой на конете от този тип по света е около 4000, като половината от тях живеят в Холандия. През 2010 година 21 от тях бяха реинтродуцирани в Латвия. В предишни реинтродуции са правени в природата на Англия, Франция, Белгия и Германия.

През 2011 година в Източните Родопи бяха докарани 12 полски коника от Холандия, а две години по-късно нова група. Днес над 70 коника живеят свободно в природата в два района в Източните Родопи – при Бойник и край изоставеното село Сбор.

Тези коне заслужават да получат и официално статут „див“. Те живеят свободно в природата като истински диви коне.
Това е и мисията на нашата инициатива Статут ДИВ.
Решението трябва да бъде взето от българските власти. То може да превърна България в първата страна, дала официален статут „див“ на конете коник.