Новини, Новини

На посещение при конете коник в Източните Родопи

На 24 септември посланичката на Холандия Беа тен Тъшер посети Източните Родопи, за да добие лични впечатления за инициативата Статут ДИВ, изпълнявания с холандска подкрепа проект на фондациите АРК Натура и „Приятели на родопските крави“.

С гидове-експертите на Статут ДИВ Христо Христов и Рене Майснер, тя видя въздействието на реинтродуцираните коне коник върху дивата природа биоразнообразието на района, какво и супа да зърне диво живеещите коне, които свободно пасат в горите над село Нановица, Момчиградско.  Посланик Тен Тъшер имаше и възможност да види реинтродуцираните също с холандска подкрепа зубри в района на язовир „Студен кладенец“, както и най-голямата популация на елени-лопатари.

Посещението породи идеи за международно сътрудничество за управление на природата и rewilding дейности (работа за по-дива природа), които биха могли да привлекат европейски туристи-любители на дивата природа да посетят района за Родопско сафари, съобщава публикация за посещението на сайта на холандското Министерство на земеделието, околната среда и качеството на храните.

Няколко дни по-късно експерти на Статут ДИВ и българското Министерство на околната среда и водите също посетиха района с конете коник край с. Нановица и разговаряха с местни земеделци, ловци и туристически предприемачи, както и с представители на Община Момчилград.

Историята на конете коник в Източните Родопи започна през 2011 година, когато холандската  фондация АРК и българската „Приятели на родопските крави“ освободиха 15 коня край изоставеното село Сбор, Крумовградско. По-късно други 27 коня бяха заселени край Бойник, Момчилградско.

Двете стада коне успешно се адаптираха към природата на Източните Родопи: справят със суровите зими и горещите лета, намират сами храна и оцеляват от вълчи атаки.  Само за няколко години броят на конете се удвои!

Тази година 16 новородени кончета увеличиха броя на свободно живеещите коне коник в Източните Родопи до над 70.

Свободно живеещите коне имат изключително важна роля за опазването на природата и биоразнообразието на Източните Родопи. Пасейки почти целогодишно, те поддържат отворен пейзажа на района. Превръщайки се и в туристическа атракция, те постепенно стават и новият символ на Родопите.

Екипът на Инициативата Статут ДИВ определя като изключителен успех реинтродукцията на свободно живеещи коне в Източните Родопи, където диви коне са живели още в древни времена.

Конете коник (Еquus caballos) са възстановка на тарпана (Equus ferus ferus), известен като евразийски див кон – изчезнал подвид на дивия кон. В миналото е бил разпространен от Южна Франция и Испания до Централна Русия, както и по българските земи, за което свидетелстват намираните от палеонтолозите кости от тарпани. Тарпанът обаче изчезва в дивата природа в края на 19-ти век. Няколко десетилетия по-късно започват опити за възстановяването му чрез селекция на домашни коне, кръстосвани в миналото с тарпани. Породата, реинтродуцирана в България, произлиза от полски проект за възстановяване на подобни на тарпана коне. Известни са като коник, което на полски означава малък кон. Коник са успешно реинтродуцирани в Холандия, Латвия, Англия, Франция, Белгия и Германия.

Related Posts