Христо Христов

Христо е завършил ветеринарна медицина в Тракийския университет – Стара Загора. От 1988 г. работи за опазването на биоразнообразието и за устойчивото развитие на Източни Родопи. Един от основателите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и на Природозащитен център Източни Родопи.

В рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и като експерт по природозащита на БДЗП в Източни Родопи активно работи за създаването на съвременната мрежа от защитени територии в Източните Родопи, за опазването на биоразнообразието, за мониторинга и опазването на лешоядите и грабливите птици в района и за запазването и разпространението на редките местни породи (каракачански овце, коне, кучета, късорого родопско говедо). 

Работил е за WWF – Гърция по картирането на грабливите птици в Природен парк Дадя, Гърция и като ландшафтен специалист към проекта Родопи на ПРООН.

Франк Зандеринк

Франк е роден на 1 февруари 1962 в Айндховен, Холандия. Завършил е тропически гори и екология на дивата природа в Университета във Вагенинген, Холандия.

Няколко години е работил в Замбия, а от 2004 е във Фондация АРК – холандска неправителствена организация, насочена към възстановяването на природата.

В АРК Франк работи като ръководител на проекти за възстановяване на природата в Латвия, Хърватия, България и отскоро и в Украйна. Всички тези проекти са насочени към големите тревопасни, а дивите коне са важна аспект от тях.

„Разбирането ми е, че дивите коне и дивите животни са изключително важни за мозаечния пейзаж на природата, което поддържа богатото биоразнообразие“, казва Франк. „И понеже тези животни за ключови за дивата природа, те трябва да бъдат диви. Без човешка намеса, както е било някога!“

Рене Майснер

Рене е родена и отраснала в гъстонаселената западна част на Холандия. Но въпреки това ходи на училище, яздейки своето пони. При това без седло!

След като завършва училище, работи в планинска ферма в Швейцария, следва културна антропология, участва в медицински проучвания, премества се в провинцията, за да се занимава с малка ферма с исландски коне, Уилширска овца, говеда Галоуей. Внесен в Холандия за първи път от Рене, Галоуй е днес най-популярната порода  в много речни природни резервати.

Преди 25 години Рене основава своята консултантска фирма Herds & Homelands (Стада и родни места), специализирана в природосъобразното пашуване с одомашнени животни, като приравнява екологичната роля на изчезналите зубри и диви коне.

Стефан Аврамов

Стефан е роден през 1967г. Завършил е Факултет по ветеринарна медицина на Тракийския университет.

Ангажиран е с природозащитни дейности от 1987, когато още като студент се включва в дейности за опазване на лешоядите в Източните Родопи. Участвал е в създаването на съвременната мрежа от защитени територии в Източните Родопи по проект на Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие.

Участвал е в няколко успешни кампании на български неправителствени организации за подобряване на множество закони – за биологичното разнообразие, лова, рибарството, защитените територии, горите.